Om bedriften

Mo og Øyrane vidaregåande skule

Type bedrift: Skogeigar
Sagbruk
Skulen sagar til eige bruk. Sel lite

 

 

SALG KJØP
Tømmer
Gran
Furu
Trelast
Grove dimensjonar Har på lager
Standard uhøvla trelast Har på lager
Bygg
Grindbygg Har på lager
Laft Har på lager

Type bedrift

Type bedrift
Skogeigar, Sagbruk, Skulen sagar til eige bruk. Sel lite

Kontaktinformasjon

Kontaktperson
Leif Magne Aarnes
Adresse
Movegen 30, 6819 Førde
Telefonnummer

Kart