Om bedriften

Moelven Granvin Bruk AS

Type bedrift: Sagbruk

 

SALG KJØP
Tømmer
Gran
Trelast
Standard uhøvla trelast Har på lager
Kledning Har på lager
Emballasjematerial
Biprodukt
Sagflis Høvelspon Har på lager

Type bedrift

Type bedrift
Sagbruk

Kontaktinformasjon

Kontaktperson
Ørjan Kalsaas
Adresse
Nedre Røynstrand 53, 5736 Granvin
Telefonnummer

Kart