Om bedriften

Mugås Sag AS

Type bedrift: Sagbruk
Trevare

 

 

SALG KJØP
Tømmer
Gran
Furu
Trelast
Grove dimensjonar Har på lager
Standard uhøvla trelast Har på lager
Kledning Har på lager
Biprodukt
Hun/Flis Har på lager
Bygg
Grindbygg Har på lager
Landbruksbygg Har på lager

Type bedrift

Type bedrift
Sagbruk, Trevare

Kontaktinformasjon

Kontaktperson
Norvald Mugås
Adresse
Bjørgåsvegen 361, 5707 Evnger
Telefonnummer

Kart