Om bedriften

Musea i Sogn og Fjordane, De Heiberske Samlinger

Type bedrift: Restaurering
Museumshåndverkara

 

 

SALG KJØP
Tømmer
Furu
Trelast
Grove dimensjonar
Byggevarer
Standard uhøvla trelast
Kjernevedprodukt
Spesialprodukt
Biprodukt
Hun/Flis
Trevarer
Vindu/dører/trapper m.m

Type bedrift

Type bedrift
Restaurering, Museumshåndverkara

Kontaktinformasjon

Kontaktperson
Jan-Arve Lund
Adresse
Manhillervegen, 6854 Kaupanger
Telefonnummer

Kart