Om bedriften

Nedre-Flo Sunde AS

Type bedrift: Sagbruk
Byggmester/Bygg
Restaurering
Andre tjenester:
vi driv med snekkering, flislegging, mindre mur og betongarbeid. har og mobilt sagbruk for leigesaging.
SALG KJØP
Trelast
Villmarkspanel
Grove dimensjonar
Byggevarer
Standard uhøvla trelast
Standard justert trelast
Impregnert material
Listverk
Panel
Kledning
Kjernevedprodukt
Spesialprodukt

Type bedrift

Type bedrift
Sagbruk, Byggmester/Bygg, Restaurering

Kontaktinformasjon

Kontaktperson
Jan-Erik Nedre-Flo
Adresse
Flovegen 947, 6783 Stryn
Telefonnummer

Kart