Om bedriften

Nedre Jølster Bilelag AS

Type bedrift: Snekkeri
Byggmester/Bygg
Restaurering
Andre tjenester:
Salg av konsulentoppdrag av type: tilstandsrapport og kostnadsoverslag
SALG KJØP
Trelast
Grove dimensjonar
Byggevarer
Standard uhøvla trelast
Standard justert trelast
Listverk
Panel
Kledning
Kjernevedprodukt
Spesialprodukt
Trevarer
Vindu/dører/trapper m.m
Bygg
Grindbygg Kun bestilling
Laft Kun bestilling
Hytter Kun bestilling
Restaurering/rehabilitering Kun bestilling

Type bedrift

Type bedrift
Snekkeri, Byggmester/Bygg, Restaurering

Kontaktinformasjon

Kontaktperson
Erlend Gjelsvik
Adresse
Eikåsmyrane 14, 6847 Vassenden
Telefonnummer

Kart