Om bedriften

Noralf Torjul

Kjøp, leige, selge tenester
Salg/utleie.

Andre relevante opplysningar om di bedrift:
Har egen gardssag og bandsag.

SALG KJØP
Tømmer
Gran
Furu
Trelast
Villmarkspanel Kun bestilling
Grove dimensjonar Har på lager
Byggevarer
Standard uhøvla trelast
Standard justert trelast
Impregnert material
Listverk
Panel
Kledning
Kjernevedprodukt Har på lager
Spesialprodukt Kun bestilling
Lauvtreprodukt Kun bestilling
Emballasjematerial Kun bestilling
Anna type Kun bestilling
Trevarer
Vindu/dører/trapper m.m
Innredning
Takstoler Kun bestilling
Interiør Kun bestilling
Bygg
Grindbygg Kun bestilling
Laft Kun bestilling
Hytter Kun bestilling
Bustadhus Kun bestilling
Restaurering/rehabilitering Kun bestilling

Type bedrift

Type bedrift
Lafter

Kontaktinformasjon

Kontaktperson
Noralf Torjul
Adresse
Torjulvågvegen 764, 6629 Torjulvågen
Telefonnummer

Kart