Om bedriften

Nordmøre Montering AS

Kjøp, leige, selge tenester
Trefelling og lett hogst. Sirkelsagbruk, og fullt snekkerverksted.

SALG KJØP
Tømmer
Gran
Furu
Lauv
Trelast
Villmarkspanel
Grove dimensjonar
Byggevarer
Standard uhøvla trelast
Standard justert trelast
Impregnert material
Listverk
Panel
Kledning
Spesialprodukt
Biprodukt
Hun/Flis
Sagflis Høvelspon
Trevarer
Vindu/dører/trapper m.m
Innredning
Takstoler
Interiør
Bygg
Bustadhus
Landbruksbygg
Restaurering/rehabilitering

Type bedrift

Type bedrift
Bygg og restaurering

Kontaktinformasjon

Kontaktperson
Erik Meisingset
Adresse
Surnadalsvegen 1897, 6653 Øvre Surnadal
Telefonnummer

Kart