Om bedriften

Olav P. Enes

Type bedrift: Skogeigar
Sagbruk
Andre tjenester:
Leigeskjæring
SALG KJØP
Tømmer
Gran
Furu
Lauv
Trelast
Villmarkspanel Har på lager
Grove dimensjonar Kun bestilling
Standard uhøvla trelast Har på lager
Standard justert trelast Har på lager
Listverk Kun bestilling
Panel Kun bestilling
Kledning Kun bestilling
Kjernevedprodukt Kun bestilling
Spesialprodukt Kun bestilling
Emballasjematerial Kun bestilling
Biprodukt
Hun/Flis Kun bestilling
Sagflis Høvelspon Kun bestilling

Type bedrift

Type bedrift
Skogeigar, Sagbruk

Kontaktinformasjon

Kontaktperson
Olav P. Enes
Adresse
Gardsveien 37, 5475 Ænes
Telefonnummer

Kart