Om bedriften

Ole Vasstrand

Type bedrift: Skogeigar
Sagbruk

 

 

SALG KJØP
Tømmer
Furu

Type bedrift

Type bedrift
Skogeigar, Sagbruk

Kontaktinformasjon

Kontaktperson
Ole Vasstrand
Adresse
Eikåsvegen 472, 5584 Bjoa
Telefonnummer

Kart