Om bedriften

Omenås Sagbruk

SALG KJØP
Tømmer
Gran
Furu
       
Trelast
Villmarkspanel Har på lager
Grove dimensjonar Har på lager
Byggevarer   Kun bestilling
Standard uhøvla trelast Har på lager
Standard justert trelast Kun bestilling
Kledning Har på lager
Kjernevedprodukt   Kun bestilling
Spesialprodukt   Kun bestilling
       
Bygg      
Grindbygg   Kun bestilling

Type bedrift

Type bedrift
Sagbruk

Kontaktinformasjon

Kontaktperson
Øyvind Hoel
Adresse
Valldalsvegen 696, 6210 Valldal
Telefonnummer

Kart