Om bedriften

Oselvarverkstaden

Type bedrift: Båtbyggeri
Andre tjenester:
Tømmerbil, tømmerhogst
SALG KJØP
Tømmer
Furu
Lauv
Bygg
Andre typer bygg Trebåt

Type bedrift

Type bedrift
Båtbyggeri

Kontaktinformasjon

Kontaktperson
Vidar Langeland
Adresse
Hamnevegen 41, 5200 Os
Telefonnummer

Kart