Om bedriften

Ove Losnegård Snikkar & båtbyggjar

Type bedrift: Snekkeri
Restaurering
Andre tjenester:
Restaurering av hus og båt, byggjing av grindehus
SALG KJØP
Trelast
Grove dimensjonar Kun bestilling
Byggevarer Kun bestilling
Panel Kun bestilling
Kledning Kun bestilling
Kjernevedprodukt Kun bestilling
Trevarer
Innredning Kun bestilling
Takstoler Kun bestilling
Bygg
Grindbygg Kun bestilling
Restaurering/rehabilitering Kun bestilling

Type bedrift

Type bedrift
Snekkeri, Restaurering

Kontaktinformasjon

Kontaktperson
Ove Losnegård
Adresse
Dalsvegen 99, 6963 Dale
Telefonnummer

Kart