Om bedriften

Øystein Halle

Kjøp, leige, selge tenester
Salg

SALG KJØP
Trelast
Byggevarer    
Listverk
Kledning  
Anna type    
 
Trevarer  
Vindu/dører/trapper m.m  
       
Bygg      
Bustadhus    
Landbruksbygg    
Restaurering/rehabilitering    

Type bedrift

Type bedrift
Skogeigar

Kontaktinformasjon

Kontaktperson
Øystein Halle
Adresse
Røvegen 223, 6640 Kvanne
Telefonnummer

Kart