Om bedriften

Øystein Menes

Type bedrift: Sagbruk
SALG KJØP
Trelast
Villmarkspanel Kun ved bestilling
Grove dimensjonar Har på lager
Standard uhøvla trelast Har på lager
Kledning Har på lager
Spesialprodukt Har på lager / Ved bestilling
Bygg
Grindbygg Kun bestilling
Restaurering / Rehab. Kun bestilling
Laft Kun bestilling

Type bedrift

Type bedrift
Sagbruk

Kontaktinformasjon

Kontaktperson
Øystein Menes
Adresse
Nydalsvegen 223, 6819 Førde
Telefonnummer

Kart