Norsk Bygdesagforening har kartlagt trebedrifter i Vestland og Møre og Romsdal. Vi har gjort ein grundig jobb med registrering av type bedrift, kva blir kjøpt og kva blir seld av dei ulike bedriftene samt kontaktinformasjon. Dette er gjort med bakgrunn i at næringa sjølve ønskte seg ei oversikt for å bygge nettverk, samarbeide betre og utvikle næringskjeda betre.

Du kan no søkje på type bedrift, bedriftsnamn, produkt eller poststad. Husk å legg inn søka dine i riktig boks. Inne på kvar enkelt bedrift kan de sjå både kva produkt dei kjøper og kva dei sel.

Ønskjer du å bli registrert, sender du ein e-post til admin@sag.no

Denne basen vil danne grunnlag for vidare utvikling av digital løysing og evt. nye fylker vil bli lagt til.

Trebedrifter Vestland: Vi takkar Fylkesmannen i Vestland og Kystskogbruket for medfinansiering.

Trebedrifter Møre og Romsdal: Vi takkar Møre og Romsdal Fylkeskommune og Tredriveren i Møre og Romsdal for medfinansiering.

  • er ett lite foretak-driv med rehab-påbygg - vedlikehold av bygg